Įsteigta Lietuvos analoginės fotografijos asociacija – LAFA

Picture 245

Analoginės fotografijos mėgėjų padangėje neseniai sušvito naujas įvykis. 2013 m. vasario 17 d. dieną įvyko steigiamasis Lietuvos analoginės fotografijos asociacijos (LAFA) susirinkimas. LAFA – tai analoginės fotografijos kūrėjų bendruomenę jungianti asociacija, siekianti populiarinti įvairias ne skaitmeninės, senosios fotografijos formas ir būdus, materialaus atspaudo naudojimą. LAFA nariai ketina rengti parodas, užsiimti šviečiamąja edukacine veikla, dalintis informacija apie analoginės fotografijos problematiką. Susirinkimo metu buvo išrinkti valdybos nariai Gintas Kavoliūnas, Domas Rinius, Kipras Kasputis, Mingailė Bartkevičiūtė, Mindaugas Rakštelis, Petras Saulėnas, Renaldas Kalnius, Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė. Pirmuosius LAFA gyvavimo metus pirmininko pareigas eis pagrindinis asocijacijos iniciatorius ir steigėjas Andrius Penkauskas. Nuo balandžio 8 d. asociacija yra oficialiai įtvirtinta organizacija, savo veiklą grindžianti Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kitais Vyriausybės nutarimais.

Anot LAFA pirmininko Andriaus Penkausko, asociacijos idėja gimė dėl analoginius fotografijos būdus praktikuojančių profesionalų ir mėgėjų poreikio dalintis žiniomis ir kurti bendrus projektus. Todėl LAFA sieks sudaryti idėjų ir diskusijų forumą, tiek fizinę, tiek virtualią duomenų apie alternatyvią fotografiją bei jos entuziastus bazę. Artimiausiu metu ketinama sukurti internetinę svetainę, kurioje bus pristatomi LAFA narių iš Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių ir kitų miestų kūrybos portfolio. Taip pat jau pradėta planuoti pirmoji asociacijos narių kūrybą pristatysianti paroda.

Asociacijos vertybiniu orientyru laikomas jos atvirumas ir dinamiškumas dabartiniame Lietuvos kultūriniame kontekste išskiria ją iš kitų fotografus vienijančių organizacijų. Asociacijos nariais gali tapti visi šalyje gyvenantys pilnamečiai asmenys, eksperimentuojantys su alternatyvios fotografijos būdais ir technologijomis bei puoselėjantys materialaus atspaudo tradiciją.

Išsamesnę informaciją teikia:  info@analoginefotografija.lt   tel. 867112499

Steigimo dienos akimirkos:

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.