Renginiai

Įsteigta Lietuvos analoginės fotografijos asociacija – LAFA

Picture 245

Analoginės fotografijos mėgėjų padangėje neseniai sušvito naujas įvykis. 2013 m. vasario 17 d. dieną įvyko steigiamasis Lietuvos analoginės fotografijos asociacijos (LAFA) susirinkimas. LAFA – tai analoginės fotografijos kūrėjų bendruomenę jungianti asociacija, siekianti populiarinti įvairias ne skaitmeninės, senosios fotografijos formas ir būdus, materialaus atspaudo naudojimą. LAFA nariai ketina rengti parodas, užsiimti šviečiamąja edukacine veikla, dalintis informacija apie analoginės fotografijos problematiką. Susirinkimo metu buvo išrinkti valdybos nariai Gintas Kavoliūnas, Domas Rinius, Kipras Kasputis, Mingailė Bartkevičiūtė, Mindaugas Rakštelis, Petras Saulėnas, Renaldas Kalnius, Jolanta Marcišauskytė-Jurašienė. Pirmuosius LAFA gyvavimo metus pirmininko pareigas eis pagrindinis asocijacijos iniciatorius ir steigėjas Andrius Penkauskas. Nuo balandžio 8 d. asociacija yra oficialiai įtvirtinta organizacija, savo veiklą grindžianti Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu ir kitais Vyriausybės nutarimais. Continue reading