Apie

Lietuvos analoginės fotografijos asociacija (LAFA) – tai analoginės fotografijos kūrėjų bendruomenę jungianti asociacija, siekianti populiarinti įvairias ne skaitmeninės, alternatyviosios fotografijos formas ir būdus, materialaus atspaudo naudojimą. Organizacija oficialiai įtvirtinta 2013 m. balandžio 8 d. ir savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymu bei kitais Vyriausybės nutarimais. Asociacija vienija analoginės fotografijos profesionalus, fotomenininkus bei mėgėjus iš visos Lietuvos. Pirmuosius LAFA gyvavimo metus prezidento pareigas ėjo asocijacijos iniciatorius ir steigėjas Andrius Penkauskas, nuo 2014 m. balandžio mėn. – Kipras Kasputis.

Vienas svarbiausių LAFA uždavinių yra sudaryti idėjų ir diskusijų forumą, tiek fizinę, tiek virtualią duomenų apie alternatyvią fotografiją bei jos entuziastus bazę. LAFA inicijuoja parodas, fotografinius renginius, kūrybines dirbtuves, edukacines paskaitas, skirtas įvairių senųjų fotografijos technologijų studijoms bei jų populiarinimui.

Platesnę informaciją teikia:

Prezidentas Kipras Kasputis,
mob. tel. +370 (675) 35 002
info@analoginefotografija.lt

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.